Remipedia: Species

J.K. Lowry & M. Yerman

Checklist

Godzillidae

1. Godzilliognomus frondosus Yager, 1989
2. Pleomothra aplectocheles Yager, 1989
3. Godzillus robustus Schram, Yager & Emerson, 1986

Speleonectidae

4. Cryptocorynectes haptodiscus Yager, 1987
5. Lasionectes entrichoma Yager & Schram, 1986
6. Lasionectes exleyi Yager & Humphreys, 1996
7. Speleonectes benjamini Yager, 1987
8. Speleonectes epilimnius Yager & Carpenter, 1999
9. Speleonectes gironensis Yager, 1994
10. Speleonectes lucayensis Yager, 1981
11. Speleonectes ondinae (Garcia-Valdecasas, 1984)
12. Speleonectes tulumensis Yager, 1987